Category: Giải bài tập Toán học lớp 10

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 10): Lập phương trình tham số của đường thằng d trong mỗi trường hợp sau: Lời giải Bài 2 (trang 80 SGK Hình học 10): Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ trong mỗi trường hợp

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình đường elip Bài 1 (trang 88 SGK Hình học 10): Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh của các elip có phương trình sau: Lời giải Bài 2 (trang 88 SGK Hình học 10): Lập phương trình chính tắc

Giải Toán lớp 10 Ôn tập chương 3

Giải Toán lớp 10 Ôn tập chương 3 Bài 1 (trang 93 SGK Hình học 10): Cho hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5; 1), C(0; 6) và phương trình CD: x + 2y -12 = 0. Tìm phương trình đường thẳng chứa các cạnh còn lại. Lời giải Ta có: ABCD là hình

Giải Toán lớp 10 Ôn tập cuối năm hình học 10

Giải Toán lớp 10 Ôn tập cuối năm hình học 10 Bài 1 (trang 98 SGK Hình học 10): Lời giải Bài 2 (trang 98 SGK Hình học 10): Lời giải Bài 3 (trang 99 SGK Hình học 10): Cho tam giác đều ABC cạnh a. a, Cho M là một điểm trên đường tròn

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Bất đẳng thức

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Bất đẳng thức Bài 1 (trang 79 SGK Đại Số 10): Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x? a) 8x > 4x ;     b) 4x > 8x c) 8x2 > 4x2 ;     d) 8 + x > 4 +