Category: Giải bài tập Toán học lớp 12

Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3

Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3 Bài 1 (trang 121 SGK Hình học 11): Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng? a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song ; b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông

Giải Toán lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Giải Toán lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Bài 1 (trang 122 SGK Hình học 11): Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng. Lời giải: Bài 2 (trang 122 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây Lời giải: Chọn D. Bài 3

Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập cuối năm

Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập cuối năm Bài 1 (trang 125 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (1;1), B(0;3), C(2;4).Xác định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau. (a)Phép tịnh tiến theo vector v = (2;1). (b)Phép đối xứng qua

Giải Toán lớp 12 Ôn tập cuối năm Hình học 12

Giải Toán lớp 12 Ôn tập cuối năm Hình học 12 Bài 1 (trang 99 SGK Hình học 12): Cho lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A'B'C'D'E'F'. O và O' là tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy, mặt phẳng (P) đi qua trung điểm của OO' và cắt các cạnh bên của lăng trụ. Chứng

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương I Bài 1 (trang 17 SGK Hình học 12): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A)Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau; B)Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau; C)Tồn tại

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương I

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương I Bài 1 (trang 26 SGK Hình học 12): Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất nào? Lời giải: Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất: – Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay Bài 1 (trang 39 SGK Hình học 12): Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M nằm trên đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P). Chứng minh rằng những