Category: Giải bài tập Toán học lớp 3

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về đại lượng Bài 1 (trang 172 SGK Toán 3): Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm =? A.73cm B.703cm C.730cm D.70003cm Lời giải: Khoanh vào chữ B: B 703cm Bài 2 (trang 173 SGK Toán 3): Quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK Toán 3): Trong hình bên a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào? c) Xác

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán Bài 1 (trang 176 SGK Toán 3): Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay Lời giải: Cách

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo) Bài 1 (trang 176 SGK Toán 3): Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây? Lời giải: Độ dài đoạn dây thứ nhất là: 9135: