Category: Giải bài tập Toán học lớp 6

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số Bài 15 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn các phân số sau: Lời giải: Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng: Bài 16 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Bộ răng đầy đủ của một người trưởng

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 6: So sánh phân số Bài 37 (trang 23 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống: Lời giải: a) Ta có -11 < -10 < -9 < -8 < -7, nên các số cần điền là: b) Quy đồng mẫu số, ta đưa về dạng:

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK Toán 6 tập 2): Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể): Lời giải: Gợi ý: Nếu các phân số có cùng mẫu thì ta cộng tử như bình thường, nếu khác mẫu thì ta cần quy

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số Bài 58 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Tìm số đối của các số: Lời giải Gợi ý: Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Bài 59 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Tính: Lời giải Bài 60

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số Bài 69 (trang 36 SGK Toán 6 tập 2): Nhân các phân số (chú ý rút gọn nếu có thể): Lời giải Bài 70 (trang 37 SGK Toán 6 tập 2): Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có