Category: Giải bài tập Toán học lớp 7

Giải Toán lớp 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Giải Toán lớp 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu Bài 78: Tính: a) (+3).(+9) b) (-3).7 c) 13.(-5) d) (-150).(-4) e) (+7).(-5) Lời giải Quy tắc: Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. (Số âm). (Số âm) = (Số dương) Các phần b, c,