Category: Giải bài tập Toán học lớp 9

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung Bài 1 (trang 68 SGK Toán 9 tập 2): Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vòa những thời điểm sau: a) 3 giờ;     b) 5 giờ;    

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp Bài 15 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Các khẳng định sau đây đúng hay sai? a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Cung chứa góc

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Cung chứa góc Bài 44 (trang 86 SGK Toán 9 tập 2): Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi. Lời giải Điểm I nhình

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK Toán 9 tập 2): Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau (nếu có thể ): Lời giải – Điền vào ô trống: – Cách tính: Bài 54 (trang 89 SGK Toán 9