Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 105

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 105

Bài 1 (trang 105 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 105

Lời giải:

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

7000 – 2000 = 5000

6000 – 4000 = 2000

9000 – 1000 = 8000

10000 – 8000 = 2000

Bài 2 (trang 105 SGK Toán 3): Tính nhẩm theo mẫu

Mẫu: 5700 – 200 = 5500

8400 – 3000 = 5400

3600 – 600 =

6200 – 4000 =

7800 – 500 =

4100 – 1000 =

9500 – 100 =

5800 – 5000 =

Lời giải:

3600 – 600 = 3000

6200 – 4000 = 2200

7800 – 500 = 7300

4100 – 1000 = 3100

9500 – 100 = 9400

5800 – 5000 = 800

Bài 3 (trang 105 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 7284 – 3528

9061 – 4503

b) 6473 – 5645

4492 – 833

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 105Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 105

Bài 4 (trang 105 SGK Toán 3): Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kilogam muối? (giải thích bằng hai cách)

Lời giải:

Tóm tắt: Có: 4720 kg

Chuyển lần 1: 2000 kg

Chuyển lần 2: 1700kg

Còn: …?kg

Cách 1: Số muối còn lại sau khi chuyển lần 1:

Loading...

4720 – 2000 = 2720 (kg)

Số muối còn lại sau khi chuyển lần 2:

2720 – 1700 = 1020 (kg)

Đáp số: 1020 kg

Cách 2: Hai lần chuyển muối được:

2000 + 1700 = 3700 (kg)

Số muối còn lại trong kho sau hai lần chuyển:

4720 – 3700 = 1020 (kg)

Đáp số: 1020 kg

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 7