Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài 1 (trang 52 SGK Toán 4): Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Lời giải:

Hướng dẫn:

– Đặt một cạnh góc vuông của ê – ke trùng với đường thẳng CD

– Trượt ê – ke theo đường thẳng để cạnh góc vuông còn lại của ê – ke gặp điểm E, vạch đường thẳng theo cạnh đó…

Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài 2 (trang 53 SGK Toán 4): Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Lời giải:

Hướng dẫn:

– Đặt một cạnh góc vuông của ê-ke trùng với đường thẳng BC

– Trượt ê-ke theo đường thẳng để cạnh góc vuông còn lại của ê-ke gặp điểm A, vạch đường cao AH theo cạnh đó…

Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài 3 (trang 53 SGK Toán 4): Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB

Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta thu được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhất đó.

Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Loading...

Lời giải:

– Các hình chữ nhật là: ABCD, AEGD, EBCG

Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Bảng đơn vị đo khối lương