Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng Bài 1 (trang 170 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 yến =..kg 1 tạ = … yến 1 tạ = …yến 1 tấn = … tạ 1 tấn = … kg 1 tấn = … yến Lời giải: 1 yến =

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 173 SGK Toán 4): Quan sát hình trong SGK hãy chỉ ra: a) Các đoạn thẳng song song với nhau; b) Các đoạn thẳng vuông góc với nhau. Lời giải: a) Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DC. b) Đoạn thẳng

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 1 (trang 174 SGK Toán 4): Quan sát hình trong sgk hãy chỉ ra: a) Đoạn thẳng song song vơis AB. b) Đoạn thẳng vuông góc với BC Lời giải: a) Đoạn thẳng song song với AB. b) Đoạn thẳng vuông góc với